משרד בבני ברק |

אמית הנדסה

משרד בבני ברק- 100 מטר

בשיתוף פעולה עם מיכל צרפתי

צלם-עוזי פורת